Trang chủ

by ITP GROUP

[ux_slider]

[ux_banner height=”486px” height__sm=”153px” bg=”1196″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” bg_pos=”49% 59%”]

[text_box width=”40″ width__sm=”100″ animate=”fadeInUp” position_x=”100″ position_x__sm=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”85″ visibility=”hidden”]

Welcome to
itp 29 service

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

GIỚI THIỆU

ITP – Tìm kiếm nhân tài hỗ trợ startup khởi nghiệp
TỔNG QUAN VỀ ITP SERVICE
Khẩu hiệu (slogan)
“NƠI KIẾN TẠO NHỮNG TINH HOA”
Tầm nhìn (Vision)
2030 có chi nhánh tại tất cả quốc gia có cộng đồng Việt Kiều trên toàn thế giới.
Sứ mệnh (Mission)
Kết nối thành công 4 triệu Việt Kiều toàn cầu xây dựng 1 quỹ mạo hiểm lớn top 1 thế giới hỗ trợ Startup Việt khởi nghiệp.
Phương châm hành động
Tâm – Tầm – Tài – Trí – Tín.

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”28px 0px 0px 0px”]

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” link=”#spu-1379″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”489″ margin=”22px 0px 0px 0px” animate=”fadeInRight”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”490″ visibility=”hidden”]

[ux_banner height=”712px” height__sm=”247px” bg=”490″ border=”-px 0px 0px 0px”]

[/ux_banner]

[/section]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 0)” visibility=”hidden”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 30px 0px” align=”center”]

[ux_image id=”257″ margin=”90px 0px 0px 0px” animate=”fadeInLeft”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px 0px px” align=”center”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”10px”]

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”357″ height=”200px” image_hover=”zoom” animate=”fadeInLeft” link=”http://itpappmobile.com/” target=”_blank”]

App Di Động

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”358″ height=”200px” image_hover=”zoom” animate=”fadeInLeft” link=”http://ngay29.net” target=”_blank”]

Website miễn phí

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”359″ height=”200px” image_hover=”zoom” animate=”fadeInLeft” link=”#spu-363″]

Hỗ trợ digital marketing

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”360″ width=”70″ width__sm=”100″ height=”200px” image_hover=”zoom” animate=”fadeInRight” link=”https://datachatluong.net/” target=”_blank”]

Bigdata

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”361″ width=”70″ width__sm=”100″ height=”200px” image_hover=”zoom” animate=”fadeInRight” link=”#spu-363″]

Hỗ trợ Startup

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”561″ bg_pos=”45% 50%” parallax=”3″]

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA ITP

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 4px 0px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” animate=”fadeInLeft”]

[ux_image id=”365″ height=”200px” image_hover=”zoom” animate=”bounceInUp”]

BẤT ĐỘNG SẢN

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 4px 0px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” animate=”fadeInUp”]

[ux_image id=”366″ height=”200px” image_hover=”zoom” animate=”fadeInUp”]

CÔNG NGHỆ

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 4px 0px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” animate=”fadeInRight”]

[ux_image id=”367″ height=”200px” image_hover=”zoom” animate=”bounceInUp”]

TÀI CHÍNH

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”-30px”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

HÌNH ẢNH

[ux_gallery ids=”452,451,257,321,323,324,325,326,327,446,447,448″ style=”none” columns=”3″ columns__sm=”2″ image_height=”200px”]

[button text=”Xem Thêm” color=”alert” animate=”fadeInRight” expand=”0″ link=”https://itp29.com/hinh-anh/” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]