GIỚI THIỆU

ITP – Tìm kiếm nhân tài hỗ trợ startup khởi nghiệp
TỔNG QUAN VỀ ITP SERVICE
Khẩu hiệu (slogan)
“NƠI KIẾN TẠO NHỮNG TINH HOA”
Tầm nhìn (Vision)
2030 có chi nhánh tại tất cả quốc gia có cộng đồng Việt Kiều trên toàn thế giới.
Sứ mệnh (Mission)
Kết nối thành công 4 triệu Việt Kiều toàn cầu xây dựng 1 quỹ mạo hiểm lớn top 1 thế giới hỗ trợ Startup Việt khởi nghiệp.
Phương châm hành động
Tâm – Tầm – Tài – Trí – Tín.

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

App Di Động

Website miễn phí

Hỗ trợ digital marketing

Bigdata

Hỗ trợ Startup

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA ITP

BẤT ĐỘNG SẢN

CÔNG NGHỆ

TÀI CHÍNH