19.7

GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN ITP

Đặt mục tiêu xây dựng nhân lực trong kế hoạch phát triển ba mốc 5 năm

– 2019 – 2021: Từ 3 cộng sự lên 290 cộng sự – tập trung lĩnh vực TÀI CHÍNH.
– 2022 – 2023: Có 1900 cộng sự đến 2900 cộng sự – tập trung lĩnh vực CÔNG NGHỆ.
– Triển khai trụ sở tại Mỹ.
– Triển khai 1 hệ thống server tại VN và 1 server cạnh google.

– 2024 – 2026: Có 7.900 cộng sự – tập trung BDS.
– 2027 – 2028: Có 12.900 cộng sự – tập trung BDS Mỹ.

– 2029 – 2030: ITP IPO USA.
– Quyết tâm đạt mục tiêu có 29.000 cộng sự.

” Lấy con người làm trọng tâm là khởi nguồn và kim chỉ nam cho mọi biện pháp thích ứng, thay đổi của doanh nghiệp. Mỗi một thành viên hiện tại chính là một nhà lãnh đạo tương lai sẽ cùng song hành, tương hỗ nhau trong quá trình phát triển của Tập Đoàn ITP cho hành trình vững bền phía trước.
Phương châm kinh doanh:
TÂM – TẦM – TÀI – TỐC – TRÍ
Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí khách hàng khi hành động. Cùng với đó là sự chuyên nghiệp trong phương thức hoạt động, tìm hiểu lĩnh vực của khách hàng, phân tích sản phẩm, nghiên cứu tâm lý khách hàng, nghiên cứu thị trường, đưa ra các giải pháp chi tiết nhất đến khách hàng.
Trong suốt nhiều năm qua từ khi triển khai, ITP Group đã nhận được sự tin tưởng của hàng chục khách hàng. Với hàng chục dự án lớn nhỏ, bắt kịp xu thế 4.0 hiện nay của thế giới”